Arama Sonuçları

Sevgi Duası

Sevgi duası, başkasının sevgisini kazanmak, onu etkisi altına almak için okunan dualardır. Gönülden istenerek ve inanarak okunması gereken dualar arasındadır. İnsanların sevgisini kazanmak, onların sıcaklığını ve muhabbetini elde etmek için Allah'tan yardım istemeliyiz. Dua ederek içimizde olan duyguları Yüce Rabbimizle paylaşmalı,…

Kenzül Arş Duası Okunuşu Anlamı ve Önemli Bilgiler

Bu duanın faziyetleri çoktur.Amma biz yazana okuyana ve dinleyene kolay ve asan olması için kısa olarak bildiriyoruz.    Bu kenzül arş duasını okuyanlar Kur'ân-ı Kerîm'i hatmetmiş sevabını kazanırlar.Çünkü,bu dua her surenin başındaki âyetlerden meydana gelmiştir.Bütün dertlere dermandır.Bu nedenle de bu…

Enbiya Suresi ve Faziletleri

Enbiya Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun   2. Ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun   3. Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm…

Taha Suresi ve Faziletleri

Taha Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Taha   2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka   3. İlla tezkiratel limey yahşa   4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula   5. Errahmanü alel arşisteva   6. Lehu ma fis semavati…

Hicr Suresi ve Faziletleri

Hicr Sûresi (Türkçe Okunuşu)​​ BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübın   2. Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın   3. Zerhüm ye'külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya'lemun   4. Ve ma ehlekna min…

Rad Suresi ve Faziletleri

Rad Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü'minun   2. Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel…

Maide Suresi ve Faziletleri

Maide Sûresi (Türkçe Okunuşu) BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM 1. Ya eyyühellezıne amenu evfu bil ukud ühıllet leküm behımetül en'ami illa ma yütla aleyküm ğayra mühıllis saydi ve entüm hurum innellahe yahkümü ma yürıd   2. Ya eyyühellezıne amenu la tühıllu şeairallahi ve leş şehral…