Nasr Suresi ve Faziletleri

Nasr Suresi ve Türkçe Anlamı

Nasr sözcüğünün türkçe anlamı yardım, zafer demektir. Nasr isminin bu sureye verilmesinin nedeni  Allahu Teâlâ’nın peygamber efendimize(sav) bu surede  zafere ulaşmayı müjdelediği için ötürü olduğu düşünülmektedir.

Nasr Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

 İzâ câe nasrullahi velfeth
 Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
 Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ​

Nasr Suresi Türkçe Anlamı

 Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.


Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.
Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!​

Yorumlar