Kurban Kesilirken Okunacak Dua

KURBAN KESİLİRKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Öncelikle kurban kesileceği yere eziyet edilmeden götürülür. Kesilme esnasında kurbanlık yüzü ve ayakları kıbleye getirilir ve kurban sol tarafına yatırılır.

Yere yatırılan kurbanlığın sağ arka ayağı serbest bırakılır, diğer üç ayağı ise bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi ya da vekili tarafından okunur:

 “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”
Anlamı:”Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm, 79)

“İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn.”
Anlamı: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”(el-En’âm, 162)

Bu ayetlerden sonra;

  "Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd" şeklinde tekbir getirillir ve "BİSMİLLÂHİ ALLÂHÜ EKBER" denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Kurban kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tam anlamıyla kesilir ve usulünce hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılarak, iç organlar çıkarılır, gövde ve etler parçalanır.

Yorumlar